Online rezervace zde!

VZP

Telefonní číslo na asistenční službu: 226 294 294

Odkaz na formulář pro nahlášení pojistné události

K vyřízení pojistné události ze zákonného pojištění (povinného ručení viníka) požadujeme :

Poškozený

nahlásit pojistnou událost telefonicky na lince 226 294 294
• řidičský průkaz řidiče v době pojistné události
• velký technický průkaz
• u vozidel na leasing “Uvolnění pojistného plnění“ (devinkulaci) od leasingové společnosti
• u bezplatné výměny plnou moc, podepsanou vlastníkem vozidla, k převodu plnění z pojišťovny na náš účet (lze vyplnit přímo u nás na provozovně )
• u firemních vozidel razítko firmy
• úhradu DPH v hotovosti,platební kartou,převodem (pouze plátci DPH u bezplatné výměny)

Pojištěný (viník)

nahlásit pojistnou událost telefonicky na lince 226 294 294
• řidičský průkaz řidiče v době pojistné události
• velký technický průkaz
• u firemních vozidel razítko firmy

K vyřízení pojistné události ze zákonného pojištění (povinného ručení viníka) požadujeme :

Poškozený

nahlásit pojistnou událost telefonicky na lince 226 294 294
• řidičský průkaz řidiče v době pojistné události
• velký technický průkaz
• u vozidel na leasing “Uvolnění pojistného plnění“ (devinkulaci) od leasingové společnosti
• u bezplatné výměny plnou moc, podepsanou vlastníkem vozidla, k převodu plnění z pojišťovny na náš účet (lze vyplnit přímo u nás na provozovně )
• u firemních vozidel razítko firmy
• úhradu DPH v hotovosti,platební kartou,převodem (pouze plátci DPH u bezplatné výměny)

Pojištěný (viník)

nahlásit pojistnou událost telefonicky na lince 226 294 294
• řidičský průkaz řidiče v době pojistné události
• velký technický průkaz
• u firemních vozidel razítko firmy